Tự hào thôi, chưa đủ !

Hai bé được tách rời thành công sau hơn 9 giờ trong phòng mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hai bé được tách rời thành công sau hơn 9 giờ trong phòng mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hai bé được tách rời thành công sau hơn 9 giờ trong phòng mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top