Từ "công thức" toán xuất khẩu thành thơ

Từ một hình ảnh liên quan đến toán học, nhiều người xuất khẩu những câu thơ lý thú. Ảnh: La Giang
Từ một hình ảnh liên quan đến toán học, nhiều người xuất khẩu những câu thơ lý thú. Ảnh: La Giang
Từ một hình ảnh liên quan đến toán học, nhiều người xuất khẩu những câu thơ lý thú. Ảnh: La Giang
Lên top