Từ chuyện kẻ trộm chó bị nhốt trong... lồng chó

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet