Từ các vụ xử gian lận điểm thi: Sự phơi bày nghiệt ngã!

Trong vụ xét xử nâng điểm thi ở Sơn La, bị cáo Nga cho rằng không làm vậy (theo chỉ đạo của cấp trên) "không tồn tại được". Ảnh: P.Du.
Trong vụ xét xử nâng điểm thi ở Sơn La, bị cáo Nga cho rằng không làm vậy (theo chỉ đạo của cấp trên) "không tồn tại được". Ảnh: P.Du.
Trong vụ xét xử nâng điểm thi ở Sơn La, bị cáo Nga cho rằng không làm vậy (theo chỉ đạo của cấp trên) "không tồn tại được". Ảnh: P.Du.
Lên top