Từ 5.9, trường học phải có đường dây nóng tiếp nhận thông tin của học sinh

Trường học phải có đường dây nóng tiếp nhận thông tin của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường học phải có đường dây nóng tiếp nhận thông tin của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn