Từ 1.7.2021, sổ hộ khẩu giấy sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào?

Từ 1.7 tới, chỉ những trường hợp thay đổi thông tin trên sổ hộ khẩu giấy thì mới phải thu hồi sau khi đã cập nhật cơ sở dữ liệu về cư trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Từ 1.7 tới, chỉ những trường hợp thay đổi thông tin trên sổ hộ khẩu giấy thì mới phải thu hồi sau khi đã cập nhật cơ sở dữ liệu về cư trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Từ 1.7 tới, chỉ những trường hợp thay đổi thông tin trên sổ hộ khẩu giấy thì mới phải thu hồi sau khi đã cập nhật cơ sở dữ liệu về cư trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top