Từ 1.7.2021, mất sổ hộ khẩu có làm được Căn cước công dân gắn chíp không?

Lên top