Từ 1.7, xe kinh doanh vận tải hàng hóa và người phải có camera quan sát

Tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên 9 chỗ ngồi phải có camera quan sát vị trí tài xế và hành khách, cửa lên xuống... (ảnh NN)
Tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên 9 chỗ ngồi phải có camera quan sát vị trí tài xế và hành khách, cửa lên xuống... (ảnh NN)
Tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên 9 chỗ ngồi phải có camera quan sát vị trí tài xế và hành khách, cửa lên xuống... (ảnh NN)
Lên top