Từ 1.7, nếu đã có CCCD không cần xuất trình CMND

Từ 1.7, nếu đã có CCCD không cần xuất trình CMND. Ảnh minh họa: LDO.
Từ 1.7, nếu đã có CCCD không cần xuất trình CMND. Ảnh minh họa: LDO.
Từ 1.7, nếu đã có CCCD không cần xuất trình CMND. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top