Từ 1.3: Thêm 3 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến

Từ ngày 1.3.2021 sẽ có 8 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến. Ảnh minh hoạ: PLO
Từ ngày 1.3.2021 sẽ có 8 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến. Ảnh minh hoạ: PLO
Từ ngày 1.3.2021 sẽ có 8 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến. Ảnh minh hoạ: PLO
Lên top