Truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh đại học là của Trường ĐH Duy Tân

Kết luận của cơ quan Công an Đà Nẵng về lá thư nặc danh, chỉ đích danh bộ phận tuyển sinh Đại học Duy Tân- Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Kết luận của cơ quan Công an Đà Nẵng về lá thư nặc danh, chỉ đích danh bộ phận tuyển sinh Đại học Duy Tân- Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Kết luận của cơ quan Công an Đà Nẵng về lá thư nặc danh, chỉ đích danh bộ phận tuyển sinh Đại học Duy Tân- Đà Nẵng. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top