Trưởng phòng giao 26 công trình cho công ty vợ thi công

Kết quả xác minh của UBKT Huyện ủy cho thấy, ông Giang có tài sản đất đai nhưng khai báo không trung thực. Ảnh: Nhật Hồ
Kết quả xác minh của UBKT Huyện ủy cho thấy, ông Giang có tài sản đất đai nhưng khai báo không trung thực. Ảnh: Nhật Hồ
Kết quả xác minh của UBKT Huyện ủy cho thấy, ông Giang có tài sản đất đai nhưng khai báo không trung thực. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top