Trường mầm non nấu thịt bở nát như cám: Gây hại sức khỏe trẻ là có tội

Trường mầm non Thanh Khương, nơi phụ huynh nói thực phẩm bẩn được tuồn vào trường. Ảnh: Lao Động.
Trường mầm non Thanh Khương, nơi phụ huynh nói thực phẩm bẩn được tuồn vào trường. Ảnh: Lao Động.
Trường mầm non Thanh Khương, nơi phụ huynh nói thực phẩm bẩn được tuồn vào trường. Ảnh: Lao Động.
Lên top