Trường Lương Thế Vinh áp dụng "độc chiêu", phớt lờ quy định của ngành giáo dục?

Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.
Lên top