Trường hợp được thanh toán chế độ ốm đau

Nếu trong giờ làm việc, người lao động bị tai nạn sẽ được nhận chế độ thanh toán ốm đau. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Nếu trong giờ làm việc, người lao động bị tai nạn sẽ được nhận chế độ thanh toán ốm đau. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Nếu trong giờ làm việc, người lao động bị tai nạn sẽ được nhận chế độ thanh toán ốm đau. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Lên top