Trường ĐH Nghệ thuật Huế chết "lâm sàng": Không buồn, không sốc, không đau sao được!

Cần một "Hội nghị Tịnh Tâm" để giải cứu Mỹ thuật Huế. Ảnh: H.V.M
Cần một "Hội nghị Tịnh Tâm" để giải cứu Mỹ thuật Huế. Ảnh: H.V.M
Cần một "Hội nghị Tịnh Tâm" để giải cứu Mỹ thuật Huế. Ảnh: H.V.M