Trường chuẩn quốc gia và “trường học hạnh phúc” có gì khác biệt?

Trường TH Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) - ngôi trường hạnh phúc ở vùng rốn lũ. Ảnh: La Giang
Trường TH Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) - ngôi trường hạnh phúc ở vùng rốn lũ. Ảnh: La Giang
Trường TH Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) - ngôi trường hạnh phúc ở vùng rốn lũ. Ảnh: La Giang
Lên top