Trước lễ hội Hoa Phượng Đỏ, nhiều cây phượng vỹ bị đốn hạ

Các cây phượng vỹ bị chặt hạ được thay thế bằng cây mới.
Các cây phượng vỹ bị chặt hạ được thay thế bằng cây mới.
Các cây phượng vỹ bị chặt hạ được thay thế bằng cây mới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top