Trùng tu Cầu ngói Thanh Toàn: Làm sao tránh lợi dụng "hạ giải" để làm bậy?

Cầu ngói Thanh Toàn đã được hạ giải để trùng tu. Ảnh: Phan Thanh Hải
Cầu ngói Thanh Toàn đã được hạ giải để trùng tu. Ảnh: Phan Thanh Hải
Cầu ngói Thanh Toàn đã được hạ giải để trùng tu. Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top