Trung thực, dù ở hoàn cảnh nào cũng cần được khen ngợi

Khách sạn Phú An- Đà Nẵng, nơi đã xuất hiện 2 ca COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Hữu Long
Khách sạn Phú An- Đà Nẵng, nơi đã xuất hiện 2 ca COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Hữu Long
Khách sạn Phú An- Đà Nẵng, nơi đã xuất hiện 2 ca COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Hữu Long
Lên top