Trung thu, đừng để doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt thua trên sân nhà

Đồ chơi trẻ em dịp Trung thu. Ảnh: Trần Kháng
Đồ chơi trẻ em dịp Trung thu. Ảnh: Trần Kháng