Trung tâm thể dục thể thao Ninh Thuận biến thành bến đậu xe khách?

Trung tâm Huấn huyện và Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận trở thành bến đậu của xe khách Hoàng Anh.
Trung tâm Huấn huyện và Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận trở thành bến đậu của xe khách Hoàng Anh.
Trung tâm Huấn huyện và Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận trở thành bến đậu của xe khách Hoàng Anh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top