Trung tâm Quan trắc Bắc Giang nói gì về lùm xùng tuyển dụng gần đây?

Lùm xùm tuyển dụng hay tiếp nhận  tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Ảnh: A.T
Lùm xùm tuyển dụng hay tiếp nhận tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Ảnh: A.T
Lùm xùm tuyển dụng hay tiếp nhận tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Ảnh: A.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top