Trung tâm Nước sạch & VSMTNT Nam Định phản hồi về vụ "35,8% nước không đạt chuẩn"

Một nhà máy nước ở Nam Định.
Một nhà máy nước ở Nam Định.