Trung tâm dạy nghề 11 tỉ đồng thành bãi chăn thả trâu bò ở Hoà Bình

Cổng vào Trung tâm dạy nghề tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Minh Nguyễn.
Cổng vào Trung tâm dạy nghề tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Minh Nguyễn.
Cổng vào Trung tâm dạy nghề tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top