Trung tâm có cô giáo đánh học sinh ở Quảng Ngãi hoạt động không phép

Trung tâm dạy chữ luyện chữ ở Quảng Ngãi hoạt động không có giấy phép. Ảnh: Văn Toàn
Trung tâm dạy chữ luyện chữ ở Quảng Ngãi hoạt động không có giấy phép. Ảnh: Văn Toàn
Trung tâm dạy chữ luyện chữ ở Quảng Ngãi hoạt động không có giấy phép. Ảnh: Văn Toàn
Lên top