Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh thu tiền bệnh nhân ra sao?

Hoạt động chữa bệnh của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh ở xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là có thu tiền. Bảng tên ở cửa phòng cũng thể hiện rõ điều này. Ảnh: Trần Tuấn.
Hoạt động chữa bệnh của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh ở xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là có thu tiền. Bảng tên ở cửa phòng cũng thể hiện rõ điều này. Ảnh: Trần Tuấn.
Hoạt động chữa bệnh của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh ở xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là có thu tiền. Bảng tên ở cửa phòng cũng thể hiện rõ điều này. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top