Trùng số chứng minh thư phải làm sao?

  Trường hợp bị trùng số CMND, cần liên hệ với phòng PC64 công an tỉnh để xác minh và yêu cầu làm các thủ tục cấp lại số CMND. Ảnh: T.L
Trường hợp bị trùng số CMND, cần liên hệ với phòng PC64 công an tỉnh để xác minh và yêu cầu làm các thủ tục cấp lại số CMND. Ảnh: T.L
Trường hợp bị trùng số CMND, cần liên hệ với phòng PC64 công an tỉnh để xác minh và yêu cầu làm các thủ tục cấp lại số CMND. Ảnh: T.L
Lên top