Trực tổng đài Cấp cứu 115 điều phối F0: Vừa đặt máy xuống là chuông lại reo

Các bạn tình nguyện viên đang trực điện thoại tại Trung tâm Cấp cứu 115. Ảnh: NVCC.
Các bạn tình nguyện viên đang trực điện thoại tại Trung tâm Cấp cứu 115. Ảnh: NVCC.
Các bạn tình nguyện viên đang trực điện thoại tại Trung tâm Cấp cứu 115. Ảnh: NVCC.
Lên top