Trục lợi ngân sách hơn 75 triệu đồng, bí thư chi bộ không bị kỷ luật

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) - nơi ông Phạm Văn Chiến là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc. Ảnh: Quang Đại
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) - nơi ông Phạm Văn Chiến là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc. Ảnh: Quang Đại
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) - nơi ông Phạm Văn Chiến là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc. Ảnh: Quang Đại
Lên top