Trục lợi mua sắm thiết bị xét nghiệm: Như sự phản bội

Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, lòng tự trọng để trục lợi trong lúc cả nước nỗ lực chống dịch. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, lòng tự trọng để trục lợi trong lúc cả nước nỗ lực chống dịch. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, lòng tự trọng để trục lợi trong lúc cả nước nỗ lực chống dịch. Ảnh: PV
Lên top