Trộm tôm hoành hành bá đạo tại miền Tây

Camera ghi lại hình ảnh trộm tôm (ảnh từ camera)
Camera ghi lại hình ảnh trộm tôm (ảnh từ camera)
Camera ghi lại hình ảnh trộm tôm (ảnh từ camera)
Lên top