Trộm cắp vặt bị camera "bắt quả tang", xử lý sao?

Một trường hợp trộm chó, bị camera ghi lại, nhưng khổ chủ vẫn không làm gì được kẻ trộm (ảnh Vico)
Một trường hợp trộm chó, bị camera ghi lại, nhưng khổ chủ vẫn không làm gì được kẻ trộm (ảnh Vico)
Một trường hợp trộm chó, bị camera ghi lại, nhưng khổ chủ vẫn không làm gì được kẻ trộm (ảnh Vico)
Lên top