Trở lại nơi pho tượng "biết đẻ" và 5 cây đa thần huyền bí một thời

Nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện tâm linh về chùa Kè vẫn còn đó, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều. Ảnh: An Trịnh.
Nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện tâm linh về chùa Kè vẫn còn đó, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều. Ảnh: An Trịnh.
Nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện tâm linh về chùa Kè vẫn còn đó, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều. Ảnh: An Trịnh.
Lên top