Triều cường dâng cao, người dân Tây Đô lại bì bõm lội nước

Lên top