Trẻ em "khổ sở" vì hình ảnh phản cảm nơi công cộng

Hình ảnh chiếc bánh “tờ rim“ tại hội chợ ở Hà Nội.
Hình ảnh chiếc bánh “tờ rim“ tại hội chợ ở Hà Nội.