Trẻ em hát nhạc bolero âm điệu bi thương, than khóc... có bất ổn?

Ngôi sao ca nhạc "nhí" Phương Mỹ Chi.
Ngôi sao ca nhạc "nhí" Phương Mỹ Chi.
Ngôi sao ca nhạc "nhí" Phương Mỹ Chi.