Trâu bò thả rông trên quốc lộ: Những cái chết từ sự vô cảm

Trâu thả rông trên QL 8A đi qua Hà Tĩnh. Ảnh: QT
Trâu thả rông trên QL 8A đi qua Hà Tĩnh. Ảnh: QT
Trâu thả rông trên QL 8A đi qua Hà Tĩnh. Ảnh: QT