Trâu bò thả rông: Nỗi ám ảnh và vệ sinh môi trường ở Đà Nẵng

Trâu bò thả rông lấy lề đường phố làm nơi ngủ đêm ở Đà Nẵng (ảnh T.N)
Trâu bò thả rông lấy lề đường phố làm nơi ngủ đêm ở Đà Nẵng (ảnh T.N)
Trâu bò thả rông lấy lề đường phố làm nơi ngủ đêm ở Đà Nẵng (ảnh T.N)
Lên top