Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Đắk Lắk

Tổng công ty Điện lực miền trung phối hợp Công ty Điện lực Đắk Lắk trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
Tổng công ty Điện lực miền trung phối hợp Công ty Điện lực Đắk Lắk trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
Tổng công ty Điện lực miền trung phối hợp Công ty Điện lực Đắk Lắk trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
Lên top