Tranh luận quanh ý kiến dời đường sắt nổi ga Hà Nội

Nhiều tranh luận xung quanh việc di dời đường sắt nổi đi vào nội đô.
Nhiều tranh luận xung quanh việc di dời đường sắt nổi đi vào nội đô.