Tranh luận gay gắt: Lương hưu có nên cào bằng?

Vẫn còn tình trạng chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa các nhóm lao động. Ảnh: BHXH
Vẫn còn tình trạng chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa các nhóm lao động. Ảnh: BHXH
Vẫn còn tình trạng chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa các nhóm lao động. Ảnh: BHXH
Lên top