Tranh chấp nảy lửa giữa cư dân và Ban Quản trị Chung cư The Useful Apartmen

Hơn 8 năm đưa vào sử dụng, Ban Quản trị chung cư The Useful vấn ém thông tin quỹ bảo trì. Ảnh: A. Quang
Hơn 8 năm đưa vào sử dụng, Ban Quản trị chung cư The Useful vấn ém thông tin quỹ bảo trì. Ảnh: A. Quang
Hơn 8 năm đưa vào sử dụng, Ban Quản trị chung cư The Useful vấn ém thông tin quỹ bảo trì. Ảnh: A. Quang
Lên top