Tranh chấp đất đai ở Đắk Nông: Liên tục xảy ra những xung đột bạo lực

Hiện trường vụ tranh chấp đất dẫn xô xát giữa nhân viên Cty Long Sơn và người dân.
Hiện trường vụ tranh chấp đất dẫn xô xát giữa nhân viên Cty Long Sơn và người dân.
Hiện trường vụ tranh chấp đất dẫn xô xát giữa nhân viên Cty Long Sơn và người dân.
Lên top