Tranh cãi quanh việc Bách hoá Xanh tăng giá bán thực phẩm

Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại Bách hoá Xanh trước khi vướng ồn ào tăng giá. Ảnh: LĐO
Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại Bách hoá Xanh trước khi vướng ồn ào tăng giá. Ảnh: LĐO
Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại Bách hoá Xanh trước khi vướng ồn ào tăng giá. Ảnh: LĐO
Lên top