Trang trại nuôi lợn xả thải ra con kênh, bốc mùi nồng nặc

Lên top