Tràn lan sai phạm, Trung tâm Đăng kiểm 23-02D tại Hà Giang khi nào về đích?

Những sai phạm trong cấp phép xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang gây nguy cơ mất an toàn khi đưa công trình vào sử dụng. Ảnh: Đào Thanh.
Những sai phạm trong cấp phép xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang gây nguy cơ mất an toàn khi đưa công trình vào sử dụng. Ảnh: Đào Thanh.
Những sai phạm trong cấp phép xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang gây nguy cơ mất an toàn khi đưa công trình vào sử dụng. Ảnh: Đào Thanh.
Lên top