Trạm 110kV Krông Năng nỗ lực về đích cung ứng điện cho người dân

Ảnh minh họa. Nguồn Hương Cẩm
Ảnh minh họa. Nguồn Hương Cẩm
Ảnh minh họa. Nguồn Hương Cẩm
Lên top