Trải nghiệm sáng tạo mới sẽ là “tài liệu trên trời, thực tiễn… dưới đất”

Hoạt động ngoại khóa trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hồng Hà
Hoạt động ngoại khóa trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hồng Hà
Hoạt động ngoại khóa trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hồng Hà