Trại lợn ở Thái Bình nhiều năm "bức tử" môi trường, dân mỏi mồm kêu cứu

Trang trại chăn nuôi lợn này đi vào hoạt động từ năm 2009 (12 năm) thì có đến 7-8 năm gần đây bị người dân phản ánh, "tố" về việc gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Ảnh: T.D
Trang trại chăn nuôi lợn này đi vào hoạt động từ năm 2009 (12 năm) thì có đến 7-8 năm gần đây bị người dân phản ánh, "tố" về việc gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Ảnh: T.D
Trang trại chăn nuôi lợn này đi vào hoạt động từ năm 2009 (12 năm) thì có đến 7-8 năm gần đây bị người dân phản ánh, "tố" về việc gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Ảnh: T.D
Lên top